Dočasné zamestnávanie od XperienceHR

Sledujte dochádzku všetkých vašich zamestnancov v reálnom čase

Kľúčové benefity dochádzky v reálnom čase pre agentúry dočasného zamestnávania

Získajte efektivitu v reálnom čase

Zlepšite hospodárenie pomocou digitálnych dátových tokov, zvýšte obrátkovosť fakturácie vďaka menšiemu počtu absencií a zrýchlite fakturačný cyklus vďaka online dátam.

Eliminujte podvody s absenciami

Sledovanie absencií v reálnom čase výrazne redukuje podvody s absenciami, čo pre personálne agentúry znamená vyššiu výnosnosť.

Udržte výdavky pod kontrolou

Digitálne dátove toky, lacné NFC riešenia a mobilné aplikácie zadarmo vám umožnia dosiahnuť požadované výsledky a to bez prehnaných výdavkov.

Dôverujú nám veľké aj malé spoločnosti

Jediný systém na vykazovanie odpracovaných hodín a dochádzky pre všetky vaše pobočky a spoločnosti

Jeden flexibilný systém sleduje všetkých vašich zamestnancov na rôznych miestach výkonu práce, v rôznych krajinách a v rôznych právnych subjektoch. S naším systémom budete vždy vedieť koľko ľudí máte v teréne.

Špecializované funkcie pre agentúry dočasného zamestnávania

Miesta výkonu práce bez obmedzenia

Dočasné zamestnávanie od XperienceHR je jednoducho škálovateľné pre všetky miesta výkonu práce vašich klientov vo všetkých krajinách. Bez obmedzenia.

Akýkoľvek typ zmeny

Vďaka rôznym typom, sadzbám, trvaniam zmeny a extra vyplácaniu budete v súlade s lokálnou legislatívou a zmluvami vašich zákazníkov.

Upozornenia v reálnom čase

Emailové upozornenia o meškajúcich a chýbajúcich vám pomožu riešiť prevádzkové obmedzenia včas.

Prístup pre objednávateľov

Dovoľte vašim zákazníkom kontrolovať a schvaľovať výkazy online. Znížite tak chybovosť a urýchlite váš fakturačný cyklus.

Prístup pre zamestnancov

Vaši zamestnanci si búdu môcť skontrolovať výkazy a zažiadať o dovolenku online, tým znížia nápor na váš HR tím.

Ekonomické riešenia

V XperienceHR sme sa rozhodli pre ekonomicky výhodné NFC karty v kombinácii so Smart Box-om alebo bezplatné mobilné aplikácie aby sme čo najviac znížili výdavky na inštaláciu a prevádzku.

Objednajte si ukážku zdarma.

Na konferenčnom hovore alebo osobnom stretnutí Vám radi ukážeme špecializované funkcie XperienceHR pre personálne agentúry, a pomôžeme Vám vyhodnotiť nakoľko je XperienceHR vhodné riešenie pre Vašu spoločnosť.

Biznis benefity pre agentúry dočasného zamestnávania

XperienceHR je navrhnutý ako flexibilný, vysokovýkonný ale zároveň nizkorozpočtový softvérový nástroj. Vývoju IT riešení pre banky, služby, stredné a veľké spoločnosti sa venujeme už 20 rokov, preto vieme na čom našim zákazníkom záleží.

Zlepšite KPI* vašej spoločnosti

 • Zvýšte obrat fakturácie a znížte počet absencií vďaka prehľadu absencií v reálnom čase upozorneniam
 • Zvýšte prevádzkovú efektivitu vďaka úplnej viditeľnosti vykazovania hodín a dochádzky naprieč všetkými vašimi zákazníkmi, pracovnými miestami, spoločnosťami a krajinami
 • Eliminujte podvody s absenciami vďaka dátam v reálnom čase a histórii zmien
 • Znížte papierovanie a chybovosť vďaka digitálnemu dátovému toku
 • Znížte výdavky a urýchlite fakturačný cyklus vďaka dostupnosti dát v reálnom čase a API napojeniu priamo na váš fakturačný cyklus

*KPI – Key Performance Indicators alebo Klúčové výkonnostné ukazovatele

Funkcie ušité pre dočasné zamestnávanie

 • Neobmedzené právne subjekty, miesta výkonu práce, počet zamestnancov
 • Mobilná dochádzka kdekoľvek vo svete
 • Prehľad zamestnancov v reálnom čase
 • Jednoduché nastavenie pre medzinárodné HR podmienky
 • Akýkoľvek typ zmeny v akejkoľvek krajine a mieste výkonu práce
 • Akékoľvek trvanie zmeny, sadzba, nadčasy a extra vyplácanie
 • Zákaznícke a manažérske schvaľovanie
 • Zamestnanecký prístup k prehľadu výkazov a žiadostiam o dovolenky
 • GPS lokalizácia a geofencing* dostupné v bezplatných mobilných aplikáciach
 • SMS notifikácie pre zamestnancov
 • Zamestnanci môžu nahrávať potrebné dokumenty k absenciám
 • Export dát do Excel súboru alebo priame prepojenie do vašich externých systémov cez API

*geofencing – obmedzenie plnej funkčnosti na istú lokáciu

Skutočné online mobilné riešenie

 • Príchod a odchod zaznamenávaný ekonomicky výhodnými NFC kartami alebo zabezpečenými mobilnými aplikáciami.
 • Riešenia na mieste použitím odolného Smart Box-u s NFC kartami a vstavaným Android zariadením.
 • V prípade, že by bolo Smart Box riešenie nemožné alebo nevýhodné (napr. veľmi malé tímy alebo krátke projekty), k dispozícii je aj plne mobilné riešenie, ktoré využíva bezplatné iOS a Android aplikácie.

Rýchle sprevádzkovanie už do 1-2 týždňov

XperienceHR je systém postavený na flexibilite, rýchlosti nasadenia a použitia. Kontaktujte nás aby ste sa informovali ako sprevádzkovať XperienceHR systém pre dočasné zamestnávanie už do 1-2 týždov.

Vysoká bezpečnosť

 • XperienceHR je robustná softvérová služba navrhnutá tak aby splnila všetky vaše bezpečnostné podmienky a to aj na úrovni veľkých korporácii.
 • Pošlite nám vašu žiadosť o ponuku s vašimi špecifickými bezpečnostnými požiadavkami aby sme vám mohli poskytnúť všetky potrebné informácie o zabezpečení XperienceHR.