Vyberte si Váš plán,

alebo nás kontaktujte s požiadavkou na úpravy plánu Enterprise alebo Staffing podľa Vašich potrieb.

Attendance
Komplexná dochádzka pre firmu akéhokoľvek typu
 • Hlavná HR databáza a uchovavanie dokumentov
 • Organizačná štruktúra a viacero právnych subjektov
 • Užívateľské roly
 • Riadenie pracovného voľna
 • Webová a mobilná dochádzka
 • NFC alebo duálne NFC+RFID dochádzkové karty
 • HR ustanovenia viacerých krajín
 • Kontrolné záznamy (audit trials)
 • Konfigurovateľné pracovné zmeny
 • Nadčasy a príplatky
 • Svetové štátne sviatky
 • Mobilná aplikácia s možnosťou nahrávania fotografií
 • Podpora stravných NFC kariet
 • GPS informácie zamestnanca
 • GEO fencing polohy klientov
 • Import/export excelových tabuliek
 • Mzdové reporty
 • Reporty a prehľady absencií
 • Notifikácie
 • Podniková bezpečnosť a hosting
2,95€ za užívateľa/mesiac
Pro
Navrhnuté pre stredne veľké spoločnosti
 • Celý Attendance balíček plus:
 • Projektové sledovanie času podľa aktivít a úloh
 • Noebmedzení používatelia, klienti, projekty
 • Nákladové strediská a rozpočty
 • Mesačné/týždenné/denné pracovné výkazy
 • Zamestnanecké skupiny a projektové sadzby
 • Komplexné organizačné štruktúry
 • Proces manažérskeho schvaľovania
 • Manažérske zastupovanie
 • Efektívne hromadné schvaľovanie
 • Mesačný zamestnanecký feedback
 • Zručnosti zamestnancov
 • Mobilné aplikácie
 • Fakturovanie
 • Mzdové reporty
4,45€ za užívateľa/mesiac
Enterprise
Pokročilé funkcie pre zákazníkov z radov veľkých podnikov
 • Celý PRO balíček plus:
 • Single Sign On (SSO) napr. cez Google
 • API – Zákaznícke integrácie
 • SLA – Dohoda o úrovni poskytovania služieb
 • VIP zákaznícky servis
6.95€ za užívateľa/mesiac
Staffing
Špeciálna verzia pre agentúry dočasného pridelenia
 • Vzdialená mobilná dochádzka
 • Prehľad aktuálnej dochádzky v reálnom čase
 • Upozornenia o chýbajúcich v reálnom čase
 • Kompatibilita v krajinách EU
 • História zmien záznamov
 • Viaceré právne subjekty
 • Konfigurovateľné pracovné zmeny
 • Nadčasy a príplatky
 • Neobmedzený počet klientov
 • Neobmedzený počet zamestnancov
 • Zamestnanecká mobilná aplikácia
 • Podpora NFC kariet
 • GPS informácie zamestnanca
 • GEO fencing
 • Prístup a schvaľovanie zákazníkom
 • Viaceré fakturačné sadzby
 • Neobmedzené fakturačné reporty
 • Mzdové reporty
 • Reporty absencií
 • Nasadenie v priebehu 1-2 t.
od 1,75€ za užívateľa/mesiac
*Minimálny počet aktívnych používateľov je 50. Pre menej ako 50 používateľov začínajú mesačné poplatky na sume 150 Eur.

Kontaktujte nás a dostanete XperienceHR plán na mieru