Hodnotenie zamestnancov

Prvýkrát efektívne zakomponované do výkazového systému

Objednajte si ukážku zdarma.

Na konferenčnom hovore alebo osobnom stretnutí Vám radi ukážeme špecializované funkcie XperienceHR pre personálne agentúry, a pomôžeme Vám vyhodnotiť nakoľko je XperienceHR vhodné riešenie pre Vašu spoločnosť.

Funkcie na dosah

Úspechy zamestnancov

Inovačný spôsob motivácie zamestnancov zdieľať svoje úspechy každý mesiac. Pri mesačnom uzatváraní výkazov má zamestnanec možnosť priamo vo výkaze poznačiť, čo sa mu podarilo. Poznačené úspechy a splnené ciele sa stávajú súčasťou poznámok o výkonnosti práce zamestnanca a sú tak k dispozícii pri koncoročnom hodnotení.

Spätná väzba manažérov pre zamestnancov

Schvaľovanie výkazov na konci mesiaca je správny čas a priestor na rýchlu spätnú väzbu o úlohách a aktivitách vykonaných zamestancom. Tento jednoduchý trik dokáže urobiť divy s atmosférou vo vašej spoločnosti. Krátka spätná väzba dokáže motivovať a inšpirovať vašich zamestnancov.

Súkromné poznámky o výkone

Okrem vyššie spomenutých funkcií vám tento modul poskytne aj priestor pre manažérske poznámky, ktoré zamestanec nevidí. Vďaka tejto vlastnosti môžu byť tieto poznámky použité pri osobnom hodnotení zamestnanca, ktoré býva menej pravidelné.

Najpútavejšia súčasť spätnej väzby zamestnancov

Päť emotikonov poskytuje manažérovi spôsob ako jednoducho ohodnotiť zamestnanca. Zamestnanci cítia odozvu za svoj výkon okamžite a pravidelne. V každodennom živote sme si osvojili vyjadrovať svoje pocity použitím emotikonov – prečo to nevyužiť na rozpútanie pravidelnej a otvorenej konverzácie vo vašich tímoch.

Nový rozmer výkazu

Vo väčšine krajín je vykazovanie dochádzky zamestnancov bežnou praxou. Pravidelná spätná väzba však nie. Vstavaná funkcia na hodnotenie výkonu vrámci bežného výkazu eliminuje potrebu otvárať inú aplikáciu keďže obe úlohy sú uskutočniteľné na jedinej stránke. Obojstranná komunikácia je takto udržaná a umožňuje pohotovo vykonať akékoľvek úpravy, aby boli zamestnanci aj naďalej spokojní a aktívni.

Konkrétny, pravidelný a častý kontakt

Žiadne poplatky navyše

Všetko v jednej aplikácii

Je to naozaj rýchle: 2 kliky, 2 minúty

Pomôže vám zapamätať si významné momenty vášho pracovného života

Millennial-i milujú spätnú väzbu

Úprimná a okamžitá pochvala pozitívne ovplyvní akúkoľvek spoločnosť a umožní plynulé pracovné prostredie. U Millennial-ov to platí dvojnásobne. Častokrát nemajú dosť trpezlivosti na to, aby čakali na výročné správy a hodnotenia. Nezdravá komunikácia medzi manažérmi a Millennial-mi vedie k predsudkom a vytvára odstup. Funkcia spätnej väzby XperienceHR naplní potrebu Millennial-ov pracovať v transparentnom prostredí. Millennial-i jednoducho chcú vidieť palce hore za ich prínos, úspechy a nápady.

Pripravení vyskúšať XperienceHR vo Vašej spoločnosti?
Vyskúšajte XperienceHR 30 dní zdarma