Hybrid work
2 min read

 

Jednou z dilem, ktoré dnes majú HR lídri, znie: „Koľko toho prezradiť svojim zamestnancom o pracovných novinkách?“. Takto nadhodila tému dilem Erin Meyer na konferencii Unleash v Paríži, 12. – 13. októbra 2022. Pravidelné zdieľanie transparentného plánu hybridnej práce so zamestnancami by medzi takéto dilemy patriť nemalo.

Vaši ľudia jednoducho potrebujú vedieť, kedy a prečo merať cestu do kancelárie. Ten dôvod by nemal byť celodenné stretnutia na video hovoroch.  Ak by našli prázdne stoly a spiace kávovary, plán návratu do kancelárie by mal opačný efekt. Najhoršie je nechať svojich zamestnancov zmätených. Bezúčelný hybridný plán bez konkrétneho rozvrhu by len podporil “tiché odchádzanie”, čo by v konečnom dôsledku mohlo viesť k rezignácii vašich veľkých talentov.

 

zacarovany kruh

 

Zamerajte sa na nasledovné tri body:

1. Pripravte si vopred plán stretnutí a podujatí na konkrétne dni v týždni. Predstavte tento plán zamestnancom a povedzte im, aby prišli do kancelárie práve v tieto dni. Počas dní, kedy pracujú z domu ich veďte k inovatívnemu mysleniu a strategickému plánovaniu.

2. Bez ohľadu na miesto výkonu práce vytvorte firemnú kultúru spolupatričnosti a firemných hodnôt so stabilným vedením. Zamestnanci tak budú silnejšie vnímať pracovné istoty.

3. Obzvlášť venujte pozornosť novým zamestnancom. Pri plánovaní harmonogramu práce v kancelárii  im zaraďte jeden deň navyše. Ten by mal byť využitý na mentoring a školenie. Nenechajte odplávať hodiny práce venované náboru a zaškoľovaniu nováčikov len preto, že sa cítili v pracovnom zaradení stratení – hrozí ich odchod.

 

harmonicky kruh

 

Teraz do tejto úvahy zapojme vznikajúcu post-covidovú recesiu. Meníte  priority smerom k zvýšeným úsporám? Dávate napríklad stop výhodám, ktoré podporovali pohodu a duševné zdravie vašich zamestnancov v časoch covid-u? Máte pripravenú zostavu nových pravidiel pracovnej kultúry, rozpočtové obmedzenia na inovatívne projekty a rušíte  členského vo fitnes centrách? Takéto kroky v reakcii na globálnu scénu môžu spustiť „začarovaný kruh“.

 

Vaše najlepšie talenty sú kľúčom k udržaniu konkurenčnej výhody vašej spoločnosti. Zamestnanci potrebujú vnímať transparentný hybridný pracovný plán. Nenechajte ich skĺznuť do režimu „tiché odchádzanie“, ku ktorému môže prispieť aj chaotická pracovná kultúra. Rozvíjajte pracovné prostredie, ktoré podporí prosperitu vašich zamestnancov. Každý z nás vie priložiť ruku k dielu a pomôcť pribrzdiť veľké hnutie rezignácie.

 

Silvia Hurova

Comments are closed.