Platené pracovné voľno zamestnancov

Jednoduchý nástroj na riadenie času
dovoleniek, práceneschopnosti a plateného
pracovného voľna (PTO)

Platené pracovné voľno

XperienceHR zahŕňa funkciu riadenia plateného pracovného voľna (PTO), ktorá je plne integrovaná so sledovaním času zamestnancov. Ich vykazovanie v jednej správe poskytne lepší obraz o mesačnom výkone zamestnanca. Tento intuitívny samoobslužný nástroj pre zamestnancov znižuje náklady na pracovnú silu potrebnú pri spracovaní mzdovej agendy.

Kontrola priebehu spracovania a schválenia

Každá žiadosť o platené pracovné voľno sa zaznamená s časovou známkou a každé schválenie, zrušenie alebo pozmenenie sa zaznamenávajú s menom osoby, aby sa vytvárala spoľahlivá kontrola priebehu spracovania. S každou žiadosťou sa posiela e-mail s oznámením pre manažéra, ktorý žiadosť schváli alebo zamietne. Informácia o schválenom voľne zamestnanca sa potom rozpošle v rámci tímu, oddelenia alebo celej firmy. Kontrola priebehu spracovania a oznámenia pre manažérov sa vo Flapps používajú na to, aby sa predišlo možným podvodom a aby sa zvýšila miera dodržiavania politík.

Banka plateného pracovného voľna, čerpanie a prenos

Funkcia Voľno je najlepšie prispôsobiteľná funkcia v softvéri XperienceHR. Spoločnosť si môže nastaviť vlastný typ potvrdzovania, priradiť celofiremné alebo individuálne čerpanie a v prípade potreby aj výnimky. Zamestnanci majú aktuálne informácie o stave čerpania voľna z banky plateného pracovného voľna. XperienceHR podporuje prenos dovolenky s možnosťou zrkadlenia zásad prenosu do softvéru tak, aby boli zahrnuté limity prenosu a limity dovolenky.

 

Svetové štátne sviatky

V softvéri XperienceHR sa vedie aktuálny kalendár federálnych štátnych sviatkov v USA. Ak sa žiadosť o pracovné voľno prekrýva so štátnym sviatkom, XperienceHR automaticky vypočíta počet pracovných dní. Funkcia riadenia pracovného voľna bola vytvorená s podporou pre štátne sviatky viacerých krajín v rámci jedného firemného konta, takže XperienceHR je výborný nástroj pre podniky so zmiešanými globálnymi tímami alebo oddeleniami.

Správy o absenciách a mzdové výkazy

Najväčší prínos z používania funkcie riadenia pracovného voľna má mzdová učtáreň. Možnosť pracovať s týmto transparentným online nástrojom dokáže ušetriť množstvo hodín. Zabezpečovanie zamestnaneckého servisu a odpovedanie na otázky týkajúce sa pracovného voľna už nie je časovo náročný proces. Používatelia v roli personalistu majú prístup k mzdovým výkazom, správam o absenciách a čerpaní absencií v programe Excel. Tri veľmi užitočné nástroje XperienceHR v rukách personalistu sú ročný prehľad zamestnanca, prehľad čerpania pracovného voľna a firemný kalendár. Mzdová agenda môže byť radosť!

Ste pripravený to skúsiť? Začnite už dnes!
30 dňová verzia zdarma